Gabriele Salvatores

Gabriele Salvatores

agenzia o associazione: Twelve Entertainment

Film in lavorazione
Film 2013
Film 2010
Documentari 2010
  • 1960 di Gabriele Salvatores

Film 2008
Documentari 2008
Film 2005
Film 2002
Film 2000
  • DENTI di Gabriele Salvatores

 
  • Nirvana (1997)
  • Sud (1993)
  • Kamikazen ultima notte a Milano (1987)
  • Sogno di una notte d'estate (1983)